Our Team

Full Time

Akshai Abraham

Angana Prasad

Vikram Namdev (Vicky)

Medha Mukherji

Varsha Ashok

Stephen Charles

Shiviksha Kaushik

Promod Yadav

Shraddha Shukla

Part Time

Abhilasha Sachan

Divyansha Kumar

Arushi Dhawan

Adarshika Pandey

Amit Kumar

Advisory

Taru Saxena

Tanuja Setia

Niti Saxena

Dr. Amrita Dass

Divya Mukand

Deeksha Bhatia

Rohit Dass

Radhika Sharma

Surabhi Kapoor

Shinjini Singh

Aashrita Dass

Past Team

Kamzason Hangsing

Alisha Asif

Yukti Malik

Maaz Hasan

Ayushi Srivastava

Pooja Kashyap

Somya Agarwal

Preeti Gautam

Samiksha Raperia

Sheba Siddiqui

Jyotsna

Anjali Singh

Sandeep Tewari

Joy Banerjee

Smriti Goswami

Chandni Mathur

Freedom

Sanyam Bijani

Franziska Litwinski

Jayant Chatterjee

Pooja Yadav

Poonam Rajput

Sera Kazmi

Priyank Simon

Abhinandan Quiriyal

Avinash Deori

Irma Hussain

Shweta Singh

Mirza Aslaan Baig

Prakriti Gurnani

Lubna Afzal

Aditi Ghildyal

Elin Nelson

Hitkarsh Srivastava

Suyash Mishra

Arnab Ozah

Rohit Srivass

Iccha Kohli