Our Team

Full Time

Akshai Abraham

Angana Prasad

Abhilasha Sachan

Maaz Hasan

Samiksha Raperia

Arnab Ozah

Vikram Namdev (Vicky)

Part Time

Divyansha Kumar

Arushi Dhawan

Yukti Malik

Shyam Chand Rajput

Amit Kumar

Ayushi Srivastava

Preeti Gautam

Jyotsna

Pooja Kashyap

Anjali Singh

Joy Banerjee

Smriti Goswami

Freedom

Sanyam Bijani

Advisory

Taru Saxena

Tanuja Setia

Niti Saxena

Dr. Amrita Dass

Divya Mukand

Deeksha Bhatia

Rohit Dass

Radhika Sharma

Surabhi Kapoor

Shinjini Singh

Aashrita Dass

Past Team

Somya Agarwal

Sandeep Tewari

Kamzason Hangsing

Alisha Asif

Veena Singh

Sanjay Mucharla

Chandni Mathur

Franziska Litwinski

Jayant Chatterjee

Pooja Yadav

Poonam Rajput

Sera Kazmi

Abhinandan Quiriyal

Avinash Deori

Irma Hussain

Prakriti Gurnani

Mirza Aslaan Baig

Lubna Afzal

Aditi Ghildyal

Elin Nelson

Shweta Singh

Hitkarsh Srivastava

Priyank Simon

Suyash Mishra

Rohit Srivass

Iccha Kohli