Our Team

Full Time

Akshai Abraham

Angana Prasad

Abhilasha Sachan

Vikram Namdev (Vicky)

Maaz Hasan

Samiksha Raperia

Sheba Siddiqui

Part Time

Amit Kumar

Divyansha Kumar

Arushi Dhawan

Freedom

Advisory

Taru Saxena

Tanuja Setia

Niti Saxena

Dr. Amrita Dass

Divya Mukand

Deeksha Bhatia

Rohit Dass

Radhika Sharma

Surabhi Kapoor

Shinjini Singh

Aashrita Dass

Past Team

Yukti Malik

Shyam Chand Rajput

Pooja Kashyap

Ayushi Srivastava

Somya Agarwal

Sandeep Tewari

Preeti Gautam

Jyotsna

Kamzason Hangsing

Anjali Singh

Alisha Asif

Veena Singh

Joy Banerjee

Sanjay Mucharla

Smriti Goswami

Chandni Mathur

Sanyam Bijani

Franziska Litwinski

Jayant Chatterjee

Pooja Yadav

Poonam Rajput

Sera Kazmi

Abhinandan Quiriyal

Avinash Deori

Irma Hussain

Prakriti Gurnani

Mirza Aslaan Baig

Lubna Afzal

Aditi Ghildyal

Elin Nelson

Shweta Singh

Hitkarsh Srivastava

Priyank Simon

Suyash Mishra

Arnab Ozah

Rohit Srivass

Iccha Kohli